یادداشتی از عادل طالبی درباره اینماد و تصمیم تازه هیئت مقررات‌زایی

🔸در آن زمان که نظام صنفی رایانه مشغول رسیدگی به وضعیت نابسمان بازار سخت‌افزار و اینترنت و زیرساخت بود و کسب‌و‌کارهای اینترنتی اصولا به دلیل تازگی و نوپا‌بودن، مورد توجه هیچ مرجعی نبودند و به دلیل نبود هیچ مرجع دیگری مثل انجمن صنفی یا اتحادیه، به نظر می‌رسد ایده‌‌ «اینماد» ایده‌‌ بدی نبوده باشد. قطعا در طول این سال‌ها، بودن اینماد از بسیاری از خسران‌ها پیشگیری کرده است.

🔸در ابتدا قرار بود‌ داشتن این نماد، نشان‌دهنده‌‌ «احراز هویت» صاحب سایت و درگاه بانکی باشد و خریداران با اعتماد به این نماد و این نشان، با خیال راحت‌تر، خرید خود را انجام دهند.

🔸در طول یکی دو سال اخیر مشاهده می‌شود که «اینماد» که زمانی واقعا مشکلات بسیاری را با فرآیند نسبتا قابل قبول احراز هویتش حل کرده بود، به‌تدریج در حال تبدیل‌کردن خود به مرجع و منبع «احراز صلاحیت» شده است.

🔸شایسته است با توجه به تغییر شرایط فضای کسب‌و‌کارها، این مورد نیز مورد توجه قرار بگیرد که فلسفه‌‌ وجودی اینماد با توجه به وجود اتحادیه ویژه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی که اخیرا تشکیل‌شده و همچنین وجود اداره ثبت شرکت‌ها و نظام صنفی رایانه محل تردید است و می‌توان با حذف آن، نسبت به تسهیل فضای کسب‌و‌کار کرد.