⁣ارائه تسهیلات به ایده‌های برتر حوزه آب و خشک‌سالی

⁣▪️استارتاپ ویکند و هم‌اندیشی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست به منظور دستیابی به راهکارهای رفع یا تعدیل معضلات مرتبط به آن برگزار می‌شود.

▪️⁣این گردهمایی با هدف «بسط و توسعه فرهنگ ایده‌پردازی در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست به منظور رفع یا تعدیل چالش‌ها»، «ارج نهادن به اندیشه‌های فناورانه و نوآورانه از طریق شناسایی و معرفی ایده‌های برتر»، «بسترسازی برای اجرایی شدن ایده‌های برتر قابل اجرا»، «فراهم کردن زمینه‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان» دایر خواهد شد.

▪️⁣در این رویداد، ایده‌هایی که در جشنواره ایده به‌عنوان ایده برتر شناخته می‌شوند نیز در قالب تسهیلات حمایتی برای اجرای الگو مورد حمایت قرار می‌گیرند و ایده‌هایی که به‌عنوان ایده برتر شناخته شوند، مشمول تسهیلات حمایتی به‌منظور تولید و تجاری‌سازی محصول منتج از ایده می‌شوند.