⁣دورهمی حامیان اولیه استارتاپ‌ها در گاراژ فرمانیه برگزار شد

🔸⁣گاراژ فرمانیه دورهمی کوچکی به نام «حامیان اولیه استارتاپ‌ها» برگزار کرد. در این دورهمی مدیران چند شتابدهنده‌ مانند نوین‌تک، جهش، مرکز سامسونگ، تعدادی از فرشتگان سرمایه‌گذاران از مجموعه‌هایی مانند کارایا، مدیرعامل کارن‌کراد و مشاوران سرمایه‌گذاری مانند رایان و هادی فرنود به عنوان فردی که به خوبی استارتاپ‌ها و مسائلشان را می‌شناسد حضور داشتند.

🔸⁣باید این دید به وجود آید که تمام اقدامات به صورت برد-برد در نظر گرفته شود تا هر دو طرف رشد کنند و در نهایت با رشد همه جانبه تمامی اجزا، اکوسیستم هم در وضعیت خوب خود قرار گیرد. تمامی عملیاتی که با دید برد-باخت انجام شده است، تا به حال با شکست مواجه شدند.

🔸⁣کمک و الزام استارتاپ‌ها به فکر کردن و کسب درآمد واقعی به عنوان یک مسئله بسیار مهم در موفقیت اکوسیستم مطرح شد. در این مورد به این نتیجه رسیده شد که حداقل افراد حاضر در این جلسه با استارتاپ‌های مجموعه‌های یکدیگر به صورت کامل آشنا شوند و محصولاتشان را بشناسند و اگر مورد نیاز خود یا استارتاپ‌های مجموعه خودشان است آنها را با یکدیگر ارتباط دهند. و حتی اگر مشتری آن محصول یا خدمت را می‌شناسند، آنها را به یکدیگر معرفی کنند.

🔸⁣باید استارتاپ‌های ایرانی با بازار‌های بین‌المللی و خارج از کشور ارتباط پیدا کنند، همچنین آوردن و ارتباط سرمایه و استارتاپ‌های خارجی با داخلی از موارد مهم دیگر مطرح شده؛ مخصوصا در رابطه با کشورهایی مثل روسیه، چین، ارمنستان، گرجستان و عمان که می‌توان سرمایه‌ آنها را به داخل کشور آورد.

⁣🔸باید مدیران با یکدیگر اطلاعات در میان گذارند و نه تنها اطلاعات آماری بلکه تمام ملزومات مانند استارتاپ‌های خوب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خوب برای استارتاپ‌ها حتی منتور‌های خوب در حالت کلی در میان گذاشتن اطلاعات واقعی و پتانسیل‌های خوب در تمام زمینه‌ها کمک شایانی به رشد و بهره‌وری بیشتر اجزا در کنار هم خواهد کرد.

🔸⁣مورد مهم دیگر، بازگرداندن اعتماد دوباره به اکوسیستم استارتاپی ایران بود. که این مورد تنها یک راه‌حل دارد و آن هم بیان اتفاقات خوب و مثبت اکوسیستم است یا همان ارائه بازخوردهای تاثیرگذار بر اکوسیستم.