⁣مهدی فقیهی در نخستین کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018:

▪️⁣در مسیر حرکت به سمت شهر هوشمند، شهرداری‌ها، نهادهای بزرگ و حتی اپراتورها تنها می‌توانند به‌عنوان تهیه یک زیرساخت وارد عمل شوند و راه‌کار اصلی توسعه شهر هوشمند، تنها درگرو توسعه استارتاپ‌های شهر هوشمند است.

▪️⁣مردم هم باید خودشان را توانمند کند و غیر از اینکه کنش‌پذیر هستند، کنش‌گر هم باشند و با اقداماتی که انجام می‌دهند تحولات را در شهرشان ایجاد کنند، لذا برای این تحولات نیازمند محیط جدید و اکوسیستم هستیم راهکار توسعه شهر هوشمند توسعه استارتاپ‌های شهر هوشمند است.

▪️⁣در فضای توسعه‌ای‌ می‌بایست ایده‌ها و استارتاپ‌های فعال شناسایی شود تا درنهایت بتوانند به بازار خود در فضای رقابتی دست یابند و در این مسیر، دولت صرفا در نقش تسهیل‌کننده می‌تواند وارد شود، به این منظور که اگر دولت فضای کاری را باز کند مردم خودشان راه را باز می‌کنند و درنهایت مشارکت مردم هم بیشتر شود.