میثم زرگرپور

مشاوره مدیریت کسب و کار

مشاوره عمومی (مدل کسب و کار، رشد، تبلیغات، بازاریابی و …) و مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری


https://www.linkedin.com/in/mzargarpour/