انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Execute final working product for bidding on projects, viewing ratings and reviews, and add crypto project categories in Q1 2019. اجرای محصول نهایی برای پیشنهاد پروژه ها، مشاهده رتبه بندی و بررسی ها، و اضافه کردن دسته های پروژه های رمزنگاری در Q1 2019.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/final-product-launch/