انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

We will be overhauling our $EPIC Whitepaper New appearance and of course NEW content. ما بازپرداخت $ EPIC Whitepaper ظاهر جدید و البته محتوای جدید.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/new-whitepaper-3/