انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Partnership with decentralised data centers. همکاری با مراکز داده غیر متمرکز
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/partnership-2/