انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Official exchange launch expected sometime in late October or early November. در اواخر ماه اکتبر یا اوایل ماه نوامبر انتظار می رود که عرضه رسمی ارز
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/innova-exchange/