انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Adventure Capital Vegas entertainment symposium and poker tournament for blockchain and cryptocurrency industry in Las Vega from Dec 6-9. سمپوزیوم و مسابقات پوکر سرگرمی وگاس برای صنعت Blockchain و cryptocurrency در Las Vegas از ۶-۹ دسامبر.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/adventure-capital-vegas/