ایزو صنایع غذایی

دامنه کاربرد

استانداردهای ایزو صنایع غذایی الزامات مدیریت و کنترل عوامل خطر ساز در سلامت مواد غذایی را در بر می گیرند.
استاندارد ایزو

استاندارد (ها) : ایزو 22000 ، HACCP ، GMP ,FSSC 22000
مشاوره ایزو

اجرا کننده: شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص
محتوا : آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .
زمان : یکماه تا یکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ انالیز به کارفرما اعلام می شود.
خدمات مشاوره رایگان داتیس سیستم : گپ آنالیز شامل : عارضه یابی ، طراحی و اصلاح چارت سازمانی ،اجرای آراستگی محیط کار براساس استاندارد 5s
خدمات نگهداری و پشتیبانی : عقد قراداد یکساله قابل تمدید در صورت توافق طرفین جهت نگهداری و اصلاح سیستم مدیریت پیاده سازی شده در سازمان با هزینه و مناسب و به صورت نفر روز.
فرم شرح خدمات داتیس سیستم

گواهینامه ایزو

موضوع : استانداردهای معرفی شده در بند استاندارد ایزو
سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های معتبر و باسابقه داخلی و خارجی : tuvNord,DNW,URS,IMQو…
مدت زمان : معمولا 15 روز پس از انجام ممیزی موفق توسط سازمان گواهی دهنده
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو

دوره های آموزشی

دوره آموزش الزامات و دستورالعمل های ایزو 22000
دوره آموزش الزامات و دستورالعمل های HACCP
چنانچه متقاضی دوره آموزش الزامات استاندارد خاصی هستید از طریق فرم تماس درخواست خودرا اعلام فرمایید.

لینک های مفید

ISO 22000:2005


مشاور صنایع غدایی

مشاوره تخصصی در صنایع غدایی در زمینه دریافت پروانه ساخت ، تجهیز آزمایشگاه در صنایع غذایی ، استاندارسازی براساس ISO 22000 ، HACCP در کوتاهترین زمان و کم ترین هزینه ممکن .