معنای “حلال” چیست؟

حلال یک کلمه عربی معنی قانونی است. این به موارد یا اقدامات مجاز قانون شریعت بدون مجازات اعمال شده اشاره دارد. این معمولا برای توصیف چیزی است که یک مسلمان مجاز به انجام آن است، به عنوان مثال خوردن، نوشیدن یا استفاده.

معنای “حرام” چیست؟

مخالف حلال حرام است که عربی است برای غیر قانونی یا ممنوع.
غذای حرام چیست؟

انواع غذا به جز حلال، به جز موارد زیر، حرام هستند:
• خوک / گوشت خوک و محصولات جانبی آن.
• حیوانات ناسنجیده کشتار یا مرده قبل از کشتار.
• حیوانات به نام خداوند نابود نمی شوند.
• الکل و تمام انواع نوشیدنی های مضر و خطرناک.
• حیوانات گوشتخوار، پرنده های شکار و حیوانات سرزمین بدون گوش های خارجی.
• آفات مانند موش ها، سینه ها، عقرب ها و سایر حیوانات مشابه.
• حیوانات ممنوعه در اسلام کشته شده اند. مورچه ها، زنبورها، پرندگان عنکبوت و دندان.
• حیواناتی که به طور مخفیانه در نظر گرفته می شوند مثل شپش، مگس، قارچ و دیگر حیوانات مشابه.
• حیواناتی که در زمین و آب زندگی می کنند مانند قورباغه ها، تمساح ها و سایر حیوانات مشابه.
• خون و کالری های خون.
• غذاها و نوشیدنی هایی که حاوی هرکدام از مواد حاوی مواد ترشح شده یا از طریق تماس با هر کدام از محصولات فوق آلوده باشند.

صدور گواهینامه حلال چیست؟
صدور گواهینامه حلال به رسمیت شناخته شده است که محصولات تحت قانون اسلامی قابل قبول است.
بنابراين اين محصولات به سبب خوردن، آشاميدن يا استفاده از مسلمانان است.
گواهینامه حلال معتبر

دریافت صدورگواهینامه حلال معتبر باید از طریق سازمان های مورد تایید سازمان کنفرانس اسلامی OIC صورت گیرد .