اشتباهات متداول در اخذ ایزو کدامند ؟

خرید گواهینامه ایزو
ارزش و اعتبار گواهینامه ایزو در آموزش و پیاده سازی صحیح آن نهفته است نه یک برگ کاغذ
پیامدهای خرید گواهینامه ایزو :

1- به احتمال خیلی زیاد گواهینامه از شرکت با هویت جعلی تهیه خواهد شد
2- شما مبلغ گزافی بابت تهیه یک برگ کاغذ پرداخت می کنید
3- بازار گواهینامه های جعلی را رونق می دهید و افراد غیر متخصص و صرفا دلال از این موضوع بیشترین بهره را خواهند برد .
4- ارزش و مزایای واقعی خدمات مشاوره تخصصی و استانداردهای ایزو را تجربه نخواهید کرد.

دلالی ایزو
افراد و شرکت های متعددی تحت عنوان مشاور ( عمدتا دلال) اقدام به فروش گواهینامه ایزو می کنند .
این موضوع ناشی از تقاضای مشتری ها برای خرید گواهینامه ایزو می باشد .

مشاوران سودجو و غیرمتخصص
بسیاری موارد دیده شده افراد و شرکتهایی تحت عنوان مشاور با سازمان ها قرارداد مشاوره بسته اند و بدون ارائه تضمین های لازم و به دلیل عدم توانایی در آموزش و اجرای صحیح استاندارد مورد نظر با دریافت مبالغی (پیش پر داخت ) کار را نیمه کاره رها کرده اند .