انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Blockchain & Bitcoin Conference in Malta, which is the 50th event dedicated to blockchain by Smile-Expo. Blockchain & amp؛ کنفرانس Bitcoin در مالت، که ۵۰ رویداد اختصاص داده شده به blockchain توسط Smile-Expo است.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/blockchain-bitcoin-conf/