هدف مشاوران و متخصصان آوا حساب یاری رساندن به دانشجویان کشور جهت ارائه پژوهش هایی با سطح بالا و نوین است. در واقع این موسسه در تلاش است با بهره گیری از ذهن خلاق متخصصین خود در زمینه پایان نامه حسابداری ،روانشناسی، مدیریت و اقتصاد خدماتی متفاوت، ارزشمند و مفید را به جامعه علمی کشور ارائه نماید. برخی از خدماتی که در آوا حساب توس به دانشجویان و محققین گرانمایه ارائه می گردند عبارتند از:

خدمات پروپوزال

۱-مشاوره پروپوزال
۲-پیشنهاد رایگان موضوع
۳-انتخاب و تحویل مقاله بیس
۴- تحویل منابع
۵-ترجمه تخصصی مقاله های حسابداری
۶- تضمین کیفیت
۷- مشاوره در نگارش و اصول پایان نامه نویسی
۸-تنظیم پرسشنامه الکترونیکیخدمات پایان نامه

۱-مشاوره فاز به فاز
۲-تحویل هزینه اقساطی
۳-مشاوره در انجام اصلاحات
۴-پشتیبانی تا دفاع
۵-جلسه آموزشی
۶-جمع آوری داده های مالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس
۷-گردآوری داده های
اقتصاد ایران و جهان جهت تجزیه و تحلیل آماری


موضوع پایان نامه حسابداری