انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

در هفته‌های گذشته نگران وضعیت اقتصادی بودیم، پاهایمان را تکان می‌دادیم و ناخن‌هایمان را می‌جویدیم. خوشبختانه این شرایط به پایان رسید. دوشنبه شب رئیس‌جمهور به شبکه یک آمد و با خونسردی و لبخند، حس آرامش را از صفحه تلویزیون به همه ما منتقل کرد. افرادی که مشغول انجام کارهایشان برای خروج از کشور بودند، با […]
مطالب مرتبط
نوشته «حال من خوبه، چرا ناراحتی؟ حال من خوبه» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/110557