انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

اقتصاددانانی نظیر کار کیس و ری فر در کتاب «اصول اقتصاد» اینطور ادعا می‌کنند که منحنی لفر بیانگر رابطه‌ای بین نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی است. اقتصاددانان جانب عرضه از این منحنی برای پشتیبانی از این ادعا استفاده می‌کنند که می‌توان با کم کردن نرخ مالیات، درآمدهای بیشتری را تولید کرد اما شواهد تجربی و […]
مطالب مرتبط
نوشته «آرتور لفر مخترع خطرناک‌ترین سلاح اقتصادی / منحنی لفر چاقوی دولبه» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/110236