انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

پول‌گرایی یک نظریه‌ اقتصادی است که بر تاثیرات کلان اقتصادی تامین پول و بانکداری مرکزی متمرکز می‌شود. این نظریه که توسط میلتون فریدمن صورت‌بندی شد این ادعا را با خود حمل می‌کرد که انبساط بیش از حد منبع پول ذاتا منجر به تورم می‌شود. جدای از این نظریه توصیفی، بخش تجویزی آن به این گزاره […]
مطالب مرتبط
نوشته «میلتون فریدمن تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن ۲۰ / «کنترل پول» باید کنترل شود» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/110261