ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله تیم پژوهشی آواحساب اقدام به گرد آوری اطلاعاتی مهم در مورد موضوع ” ثبت شرکت بامسئولیت محدود” نموده است و کلیه مزایا ، روند قانونی ، مدارک و مراحل ثبت این شرکت را را به کنکاش قرار داده است.

در مرحله ی اول می بایست توضیحاتی در مورد مفهوم مسئولیت محدود ارائه نماییم.

واژه ی مسئولیت محدود به معنی کوتاه وبسته در لغت نامه ها تعریف شده است.بنابراین مفهوم رایج شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که با مشارکت حداقل دو نفر سهامدار تأسیس شود و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایۀ خود مسئولیت داشته باشند.


( در راستای افزایش اطلاعات شما در خصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد. و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل میگردد.

بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند. به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.


ثبت شرکت در تهران