انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

مزایده گزار: بانک ملت موضوع مزایده: فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Main Frame Z990C24 با ۳۰ درصد زیر قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۱۶۸۵۸۸۰۰۰۰ ریال مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مزایده سپرده شرکت در مزایده: مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا نقداً نقدی به‌حساب جاری […]
مطالب مرتبط
نوشته «مزایده عمومی فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Main Frame Z990C24 بانک ملت» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/110111