🔸تحلیلی از نمونه‌های سنگ جمع‌آوری شده از ایالت سوپریور(ناحیه‌ای در کانادا درست بالای دریاچه‌های بزرگ) پیشنهاد می‌دهد که این نمونه‌ها حاوی مواد پوستۀ بازالت باستانی‌ای هستند که بیش از ۴.۲ میلیارد سال قدمت دارند و مربوط به دوران پیشازیستی یا هادئن میباشند.

🔹بازسازی طبیعت پوسته‌ی اولیه‌ی زمین مشکل است چون فعالیت زمین‌شناسی٬ بیشتر ِ آن پوسته را به داخل زمین برگردانده است. در حالی که بعضی از بقایای پوسته‌ ۴ میلیارد ساله‌ی زمین در بایگانی سنگ‌ها وجود دارد٬ تنها دانه‌های معدنی زیرکن جداسازی شده است که قدمت بیشتری دارند.

🔸دکتر “ریچارد دبلیو. کارلسون” یکی از نویسندگان این مطالعه و سرپرست بخش مغناطیس زمین در موسسه علوم کارنگی می‌گوید:« ثابت شده است که پیدا کردن باقیمانده‌هایی از پوسته‌ اولیه‌ی زمین مشکل است، ولی روشی جدید قابلیت تشخیص حضور پوستۀ باستانی را نشان می‌دهد که به سنگ‌هایی واقعا قدیمی تبدیل شده‌اند.»...

ادامه مقاله و جزئیات بیشتر:
bigbangpage.com/?p=66191