ماه ­گرفتگی زمانی اتفاق می­ افتد که سایه زمین جلوی نور خورشید را می­ گیرد که اگر این سایه جلوی نور خورشید را نمی­ گرفت ماه نور خورشید را بازتاب می­داد. سه نوع ماه­گرفتگی وجود دارد: کامل، جزئی و نیم سایه که در حالت ماه­ گرفتگی کامل، سایه زمین تماما بر روی ماه می­فتد. به دلیل اینکه مدار گردش ماه به دور زمین با مدار گردش زمین به دور خورشید متفاوت است، نمی­ توان انتظار داشت که هر زمان که ماه کامل شود، هر سه آنها در یک خط قرار گرفته و ماه­ گرفتگی کامل پدید بیاید. ماه­ گرفتگی کامل به مرور زمان اتفاق می­ افتد و تنها دو یا سه ساعت به طول می­ انجامد.

ماه ­گرفتگی کامل بدین گونه اتفاق می­ افتد: زمین دو سایه بر روی ماه در طول ماه­ گرفتگی می ­اندازد و ماه ­گرفتگی کامل با سایه‌‌ای تیره صورت می­ گیرد. نیم­ سایه یک سایه جزئی بیرونی است. ماه از این سایه­ ها به صورت مرحله‌­ای عبور می ­کند. مراحل آغازین و پایانی(نیم سایه) چندان مشهود نیستند بنابراین بهترین زمان در طول ماه ­گرفتگی، زمانی است که ماه در سایه کامل و تیره(تقریبا میانۀ مدت زمان ماه ­گرفتگی) قرار دارد.