طلوع ماه معمولاً اینقدر جالب نمی‌شود.

یکی از چیزهایی که این شب را جالب کرده، این است که معمولاً ماه کامل، تا این حد تاریک نمی‌شود، اما جمعه گذشته، کره ماه، همزمان با بالا آمدن در آسمان، از سایه زمین عبور کرد.

یکی دیگر از ویژگی های جالب این شب، این است که معمولاً ماه، این چنین قرمز نمی‌شود، اما در جمعه گذشته، مقداری از نور قرمز خورشید به وسیله اتمسفر زمین، ماه را به رنگ قرمز در آورده بود.

علت دیگر جالب بودن این شب، این است که ماه معمولاً کنار یک سیاره در آسمان بالا نمی‌آید، اما از آنجایی که سیاره مریخ هم در جهت مخالف خورشید قرار داشت، در بالا سمت راست ماه کامل، قابل مشاهده بود.

و علت نهایی جالب بودن این شب، این است که کره ماه معمولاً بر فراز آسمان ریو دو ژانیرو که در کشور برزیل است، قرار نمی‌گیرد.

این تصویر زیبا از ماه گرفتگی کلی، جمعه گذشته از ساحل بوتافوگو شهر ریو گرفته شد؛ جایی که افراد زیادی در حال تماشای این پدیده جذاب بودند.


منبع: ناسا (nasa)