درحال حاضر فین تک ازبسیاری از تحولات پرده برداری کرده است و احتمالا بسیاری دیگر را تحت قدرت خود نگه داشته است.
آیا فضای کافی مشابه برای نوآوری نواوران جدید و موسسات سنتی وجود دارد؟تهدیدات واقعی برای مورد دوم (موسسات سنتی) کدامند؟موسسات مالی و به ویژه بانک های بزرگ چه عکس العملی به این موج نوآوری در فناوری فین تک نشان خواهند داد ؟بخش بانکداری نسبت به این هجوم آسیب پذیر است!چالشی برای بانک ها
فین تک

تا قبل از شروع بحران مالی، بانک ها از اعتماد عموم مردم که برای نام تجاری آنها حیاتی بود ، برخورداربودند.اگرچه این اعتماد کاملا از بین نرفته است و لیکن یقینا کمتر شده است.تحقیقات انجام شده برای گزارش شاخص تحول هزاره سوم نشان داد که ۷۳٪از پاسخ دهندگان (نوجوانان و جوانان) در مورد یکی از خدمات مالی جدید که توسط گوگل یا اپل از طریق پلت فرم های مربوطه آنها ارائه شده است ،در مقایسه با همان خدمات ارائه شده توسط بانک های سنتی ،بسیار بیشتر هیجان زده خواهند شد .از این جهت ارائه دهندگان خدمات مالی سنتی در معرض خطر هستند .مشتریان دیگر لزوما به بانک ها به عنوان ارائه دهندگان پیش فرض و یا اولین پورت تماس نگاه نمی کنند، بلکه از نظر آنها آنچه که در بازار است به مراتب هیجان انگیز تر است.JP Morgan’s Dimon مدیر اجراییِ CEO Jamie ، در نامه‌ی سالیانه اش به سهامداران در آپریل ۲۰۱۵ ، هشدار داد که :“صدها استارت آپ با تعداد زیادی مغز و پول وجود دارند که روی جایگزین های گوناگون برای بانکداری سنتی کار می کنند.”باوجود هماهنگی ظاهری بین این موسسات بزرگ، بیشتر موسسات مالی سنتی درحال آگاه شدن از تهدیداتیهستند کهشرکت های نوظهور استارت آپ برای آنها ایجاد کرده اند.آیا تلاش برای شکست آنها حرکتی هوشمندانه است ؟!

احتمال هیچ چیز کم نیست. شرکت های استارت آپ مزایای خاصی نسبت به موسسات مالی سنتی دارند:
  • کوچک بودن مقیاس آنها ،
  • فرهنگ منعطف وناب و
  • پیشرفت تکنولوژیکی و
  • داشتن قابلیت برای جذب استعدادهای برتر،

و همین ها سبب شروع رقابتی شده است که به طور ذاتی درسرشت آنها وجود دارد
.فین تک

خدمات جدیدتر ، راحت تر و مشتری محور درحال تغییر چشم اندازهستند ، در حالیکه مشتریان درحال افزایش تقاضا هستند.هیچ بانکی این را انکار نمی کند :افزایش تعداد ایده پردازان جدید که برروی خدمات خاص تمرکز می کنند ، کار را برای موسسات مالی سنتیبرای نگه داشتن مشتری ها ، سخت تر می کند.آن زمان که موسسات مالی می توانستند خدماتشان را بدون شفافیت در هم ادغام کنند و از وفاداری کاملمشتریان خود بهره ببرند ،به پایان رسیده است .
البته اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این پدیده تنها درمورد یک نسل خاص و در مناطق خاص کاربرد دارد و حتیبیشتر همتایان امروزی هنوز از خدمات بانکی برای تمام عملیات مالی خود استفاده می کنند .ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم ، این احتمالا فقط آغاز چیزی است که به عنوان انقلاب مالی پیش بینی می شود .منبع : Susanne Chishti. (2016). The FinTech Book. Wiley

https://sepidtech.ir/354/%D8%A2%DB%8...-%D8%AA%DA%A9/