انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

A final, polished release of the new wallet redesign released by end of September. نسخه نهایی، جلا از طراحی مجدد کیف پول جدید تا پایان سپتامبر منتشر شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/wallet-redesign-2/