انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

OpenST Protocol 0.9.3 cross-chain-token-messaging released by end of Q3 2018. OpenST Protocol 0.9.3 پیام متقاطع زنجیره ای-Token-ارسال شده در پایان ماه سوم ۲۰۱۸ است.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/openst-protocol-0-9-3/