انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Scalable PoS Blockhains Finalized on Ethereum paper for Mosaic released by end of Q3 2018. Blockhains PoS مقیاس پذیر ساخته شده بر روی کاغذ Ethereum برای موزاییک منتشر شده در پایان سال سوم ۲۰۱۸٫
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/openst-mosaic-paper/