انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

EBCoin Prototype for Tax Refund. نمونه اولیه EBCoin برای بازپرداخت مالیات
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/ebcoin-prototype/