انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Money20/20 is the space where the industry's smartest visionaries and innovators come together to create the future of money. Money20 / 20 فضایی است که در آن هوشمندترین بینندگان و نوآوران صنعت با یکدیگر برای ایجاد آینده پول گرد هم می آیند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/money-20-20-2/