خصوصیات شرکت سهامی خاص

۱٫سرمایه شرکت به هنگام تاسیس حداقل یک میلیون ریال باشد.
۲٫تعداد مدیران حداقل ۳ نفر و تعداد ۲ نفر بازرس الزامیست.
۳٫تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
۴٫در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
۵٫سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید. ۶٫در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده ۴ ل.ا.ق.ت) .


ادامه مطلب....
ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد