سامانه جامع اطلاعات و خدمات گردشگری مشهد به نشانی https://www.visitmashhad.com که در آن صفر تا صد نیازهای زائرین و گردشگران مشهد پیش بینی و ارائه شده است.
این سامانه به صورت پلتفرم است و امکان ارائه خدمت توسط سایر شرکت ها نیز وجود دارد.