اگر می‌خواهید یک تیم از افراد مشکل‌گشای نوآور تشکیل دهید، باید همان اندازه برای علوم انسانی ارزش قائل شوید که برای علوم پایه و فنی قائل هستید. این را کارآفرین، اریک بریج در این تد تاک کسب و کار توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌های فناوری باید در استخدام افراد جدید، فراتر از رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را در نظر داشته باشند — و چگونه افرادی با سابقه هنر و علوم انسانی می‌توانند خلاقیت و بینش را به محل‌های کار فنی بیاورند.

برای مشاهده و مطالعه روی لینک مربوط کلیک بفرمایید
تد تاک کسب و کار