انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولیدکننده از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر کرد، با این تغییر دقت و حساسیت اندازه‌گیری شاخص بیشتر و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک با اشاره به تغییر سال پایه […]
مطالب مرتبط
نوشته «سال پایه محاسبه شاخص بهای تولیدکننده در ایران از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر کرد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/109768