انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۳.۱ درصد افزایش‌یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۳ […]
مطالب مرتبط
نوشته «بانک مرکزی: نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به ۱۳.۱ درصد رسید» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/109701