انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاه‌های خودپرداز موردنظر خود را طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند. مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات: حداکثر تا تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ ساعت ۱۴ است. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست نسبت به واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره‌حساب ۰۱۸۵۴۸۸۷ به […]
مطالب مرتبط
نوشته «مناقصه تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/109214