اجزاء بازار جهانی ارز
بازار جهانی ارز از بازارهای نقدی (Spot Market) ، بازار سلف (Forward Market) و بازار آتی (Future Market) تشکیل شده است. بعبارتی معاملات ارزی مانند هر معامله دیگری یا نقد است یا سلف. در معاملات نقدی ارز، به هنگام انجام معامله یا حداکثر دو روز کاری بعد از تاریخ انعقاد قرارداد بین مشتری و بانک، ارز قابل تحویل و انتقال می¬باشد. چنانچه مشتری در معاملات نقدی توریست¬ها باشند، تحویل و تحول ارز بهنگام توافق و انجام معامله صورت می¬گیرد لیکن چنانچه معاملات نقدی ارز بین بانکی باشد یعنی بانکی از بانکی دیگر ارز با نرخ نقدی خریداری نموده باشد، قاعدتاً بانک فروشنده ارز طبق عرف بازار جهانی ارز تا دو روز کاری بعد از تاریخ انجام معامله فرصت تحویل ارز به بانک خریدار را دارد.
✔️ در معاملات ارزی سلف و آتی بهنگام توافق و انعقاد قرارداد، ارزی رد و بدل نمی¬شود بلکه در تاریخ سررسید (Value Date) ارز قابل تحویل و تحول می¬گردد. در واقع در بازار جهانی ارز معاملاتی که سررسید آنها بیش از دو روز کاری و حداکثر یکسال باشد معاملات سلف می¬نامند.
معاملات سلف ارز متداول¬ترین روش حذف ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات نرخ ارز می¬باشد که بعد از معاملات نقدی بیشترین حجم را در معاملات ارزی در بازار جهانی ارز به خود اختصاص داده است. با انعقاد قرارداد سلف ارزی خریدار یا فروشنده حق ابطال آن را ندارند.
✔️ معاملات آتی از این نقطه نظر که سررسید آنها بیش از دو روز کاری است همانند معاملات سلف است با این تفاوت که برای مبالغ استاندارد و سررسیدهای مشخص قابل انجام است. این معاملات چهار بار در سال در ماههای مارس، ژوئن، سپتامبر، و دسامبر سررسید می¬شوند. معاملات آتی در مقایسه با معاملات سلف عمدتاً فقط شامل ارزهای جهان روا یا کلیدی به سررسید حداکثر یک سال می¬گردند.
✔️ یک تفاوت دیگر این دو معامله ارزی مدت¬دار (به سررسید بیش از دو روز کاری) در این است که در معاملات سلف با عنایت به اعتبار مشتری تا سررسید هیچگونه پرداختی انجام نمی¬شود در حالیکه در معاملات آتی باید معامله¬گران مبلغی را تحت عنوان حاشیه ثابت (Initial Margin) بپردازند.

📚 منبع: کتاب بانکداری خارجی
📝 مولف: مجتبی زمانی فراهانی

https://t.me/drpeymanmolavi