✅بخش دهم
⭕️چرا سیاست مالی رویکردی اشتباه است
اقتصاددانان مدل های اقتصادی را مورد استفاده قرار می¬دهند تا به دقت فروض خود را درباره این که اقتصاد چگونه کار می¬کند توضیح دهند. یک مدل، توصیفی ریاضی از یک نظریه نظریه اقتصادی است و مدل خوب مترادف است با نظریه خوب. کروگمن در طرح این ادعایش راست می¬گوید که هیچ جایگزینی برای «یک مدل با در نظر گرفتن همه جزئیات» وجود ندارد چرا که با مدل سازی اقتصاد است که ایده¬های خود را به دقت تشریح می¬کنیم.

✔️ وقتی شروع کردم به طرح ریزی آن¬چه در این کتاب تشریح می¬کنم، قصد داشتم چنین مدلی پیدا کنم. معتقدم این مدل، بنیان فکری گم شده را برای اقتصاد کینزی فراهم می¬کند. می¬خواستم نظریه عمومی را با نشان دادن این که [عقاید] کینز چگونه می¬توانست با بقیه علم اقتصاد سازگار شود بازسازی کنم. فکر کردم این بازسازی مرا قادر می¬سازد رکود تورمی را بفهمم و انتظار داشتم کتابم توضیح دهد چرا محرک مالی اوباما روشی درست برای بازگرداندن اشتغال کامل است.

✔️ گزاره بنیادی کینز این است که بازار آزاد خود تثبیت نیست. با این گزاره موافقم و با کینزین¬هایی مانند پل کروگمن هم عقیده ام. اما در ارائه توضیحی رسمی از این که چرا کینز راست می گفت ، این اعتقاد در من ایجاد شد مه سیاست مالی ممکن است بهترین درمان نباشد. اگرچه ایده¬های بنیادی نظریه بنیادی کینز درست هستند، اما جزئیات نظریه¬ای که کینزین¬ها را متقاعد به پیشنهاد افزایش مخارج دولت کرده نادرست است.

✔️ کینز از سیاست مالی جانبداری می¬کرد؛ زیرا فکر می¬کرد بنگاه¬های خصوصی در خلال رکود یزرگ به اندازه کافی سرمایه¬گذاری نکرده بودند. او تصور می¬کرد وقتی درآمد بالا رود مصرف به¬طور خودکار زیاد می¬شود چرا که افراد نسبت ثابتی از درآمدشان را خرج و باقیمانده آن را پس¬انداز می¬کنند. اما دو دهه تحقیق در دهه های 1950 و 1960 نشان داد که مصرف به درآمد بستگی ندارد: مصرف به ثروت بستگی دارد. وقتی دولت بیشتر هزینه کند، خانوارها بیشتر پس¬انداز می¬کنند. خانوارها می¬دانند که دولت بدهی بیشتری داشته باشد قادر به تهیه مستمری بازنشستگی آنها در آینده نخواهد بود. این دقیقاً چیزی است مه در ایالات متحده و انگلیس و اروپا در سال 2009 در واکنش به محرک مالی اتفاق افتاد؛ افزایش پس¬انداز تا حدی اثر مثبت مخارج فزاینده دولت را جبران می¬کند. سیاست مالی می¬تواند به اقتصاد کمک کند تا از کسادی کسب و کار اقتصادی خارج شود؛ اما آنقدرها هم که کینزین¬ها فکر می¬کنند مؤثر نیست و هزینه آن افزایش مداوم اندازه دولت خواهد بود که نوادگان ما آن را خواهند پرداخت.

✔️ لری سامرز ، مدیر شورای ملی اقتصاد ملی کابینه اوباما، رئیس پیشین دانشگاه هاروارد و دبیر پیشین خزانه¬داری و اقتصاددانان ارشد پیشین بانک جهانی و اقتصاددانی دانشگاهی برخوردار از موقعیتی برجسته در این حرفه است. سامرز خواهرزاده و برادرزاده دو تن از برندگان برجسته نوبل اقتصاد است: کنث ارو از دانشگاه استنفورد و پل ساموئلسون از ام آی تی. ارو بخاطر کار در زمینه نظریه تعادل عمومی شهرت دارد؛ این نظریه مجموعه ای از ایده¬هاست که در قلب اقتصاد کلاسیک قرار دارد. ساموئلسون،که در دسامبر 2009 درگذشت، یکی از برجسته-ترین کینزین¬های در قید حیات بود. او بانی روشی بود که امروزه تقریباً همه دانشگاهیان و سیاست¬گذاران به کمک آن کینز را تفسیر می¬کنند.

✔️ موضوع اصلی مد نظر مناین است که روشی که ساموئلسون برای وفق دادن کینز با نظریه تعادل عمومی پیشنهاد کرد نادرست است. وقتی نظریه ساموئلسون با تفاسیر مدرن از این که افراد چگونه انتظارات خود از آینده را شکل می¬دهند ترکیب می¬شود ، پیام اصلی کینز را گم می¬کند. پیام اصلی کینز این بود: بیکاری بالا می¬تواند برای همیشه دوام بیاورد.

📚 منبع: کتاب اقتصاد چگونه کار میکند؟
📝 نویسنده: راجر فارمر
📋 مترجم: محمدرضا فرهادی پور

https://t.me/drpeymanmolavi/3513