انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"MainNet is expected to be officially launched in August." انتظار میرود از & quot؛ MainNet به طور رسمی در ماه اوت آغاز شود. & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/official-mainnet-launch/