هدف مشاوران و متخصصان آوا حساب یاری رساندن به دانشجویان کشور جهت ارائه پژوهش هایی با سطح بالا و نوین است. در واقع این موسسه در تلاش است با بهره گیری از ذهن خلاق متخصصین خود در زمینه پایان نامه حسابداری ،روانشناسی، مدیریت و اقتصاد خدماتی متفاوت، ارزشمند و مفید را به جامعه علمی کشور ارائه نماید. برخی از خدماتی که در آوا حساب توس به دانشجویان و محققین گرانمایه ارائه می گردند عبارتند از:خدمات پروپوزال۱-مشاوره پروپوزال

۲-پیشنهاد رایگان موضوع
................


موضوع پایان نامه حسابداری