کارآفرینان و عدم تعادل کار- زندگی خصوصی

اگر به فکر ایجاد کسب و کار خود هستید، بدانید که این کار مزیت های زیادی دارد مثل استقلال مالی، انعطاف کاری، نداشتن مدیر (!) و امکان رشد بالا. با اینحال کارآفرینان اغلب ساعات کار طولانی دارند و طبیعتا از عدم تعادل کار و زندگی خصوصی (work-life balance) شکایت دارند.

علت این عدم تعادل ساعت کار طولانی، مسئولیت های زیاد و انجام کارهای گوناگون است که باعث میشود کارآفرینان به طور متوسط توجه کمتری به زندگی شخصی (مثل خانواده و فعالیت های اجتماعی) بخصوص در سالهای اولیه استارت آپ داشته باشند.

بعلاوه کارآفرینان در زمانهایی که سر کار نیستند هم از لحاظ ذهنی بیش از کارمندان درگیر کار هستند که میتواند آنها را از لحاظ فکری خسته کند.

راه حل این است که کارآفرینان یک یا چند روز بصورت فیزیکی از فعالیت های روزمره به کمک مسافرت، ورزش و غیره به صورت کامل جدا شوند.

/لین بیزینس


https://t.me/eastartups/10504