معرفی مرکز آغاز - دهکده استارتاپی افغانستان - startup velly
Aghaez, a consulting firm with pioneering marketing and management processes and information technology solutions, goes hand-in-hand with your business. This confidence in our expertise has enabled us to become a renowned leader, more skillful and proficient than other companies.

Aghaez، یک شرکت مشاوره ای با پیشگامان فرآیندهای بازاریابی و مدیریت و راه حل های فناوری اطلاعات، با کسب و کار شما دست و پنجه نرم می کند. این اعتماد به نفس ما، ما را تبدیل به یک رهبر مشهور ،ماهر و کارآمدتر از دیگر شرکت ها کرده است .

Who We Are


Aghaez, a leading organization trusted for management, information systems, and marketing consulting services, is established in Kabul, Afghanistan. Focusing on various cities, including Kabul, Mazar, Herat, Kandahar, and Nangarhar, the company reaches out to any company, located in any city, requiring management, marketing and technology consulting services

Aghaez ، یک سازمان پیشرو در زمینه مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و خدمات مشاوره بازاریابی است که در کابل، افغانستان تأسیس شده است. این شرکت در شهرهای مختلف از جمله کابل، مزار، هرات، کندهار و ننگرهار، به هر شرکتی که در هر شهر واقع شده است، نیاز به خدمات مشاوره مدیریت، بازاریابی و فن آوری دارد تمرکز می کند .


What We Do

Having a special combination of skills and experience, Aghaez is all set to serve performance-driven organizations. Going beyond your expectations, we can get you sophisticated, cost-effective information technology services, marketing strategies, and management procedures to stay competitive in the current rapidly-growing professional environment

Aghaez با داشتن ترکیبی از مهارت ها و تجربیات خاص، برای سازماندهی های عملکردی هدایت می شود. فراتر از انتظارات ما می توانیم سرویس های فن آوری اطلاعات پیچیده، مقرون به صرفه، استراتژی های
بازاریابی و روش های مدیریت را برای حفظ رقابت در محیط حرفه ای در حال رشد سریع به دست آوریم.


Our Mission

Aghaez helps organizations evaluate how to improve their performance and make the most of every available opportunity. Our trained staff work with our clients to help maktheir business dreams a reality. We design and implement effective marketing and management strategies to enhance the efficiency and productivity of our clients.Our
consulting services can revolutionize every aspect of your organization


Aghaez به سازمانها کمک می کند تا نحوه عملکرد آنها را بهبود بخشد و آنها را ارتقا دهد . کارکنان آموزش دیده ما برای کمک به مشتریان با آنها کار می کنند .خدمات مشاوره ای ما می تواند هر جنبه ای از سازمان شما را متحول کندMarketing Consulting Services

Marketing Strategy

Market Segmentation and Targeting

Marketing Plan Execution

Marketing Analytics

Product Pricing Policy

Positioning and Brand Strategy

Outsourcing

Marketing Communication Servicesخدمات مشاوره بازاریابی

1. استراتژی بازاریابی
2. تقسیم بندی بازار و هدف
3. اجرای طرح بازاریابی
4. بازاریابی تجزیه و تحلیل
5. سیاست قیمت گذاری محصولات
6. موقعیت و استراتژی برند
7. برون سپاری
8. خدمات ارتباطات بازاریابیManagement Services

Business Planning

Business Startup Management

Business Process Management

Organizational Change Management

Organizational Diagnostics

Performance Management

Talent Development and Management

Human Resource Outsourcin

خدمات مدیریتی

1. برنامه ریزی کسب و کار
2. مدیریت راه اندازی کسب و کار
3. مدیریت فرایند کسب و کار
4. مدیریت تغییر سازمان
5. تشخیص سازمان
6. مدیریت عملکرد
7. توسعه و مدیریت استعدادهای درخشان
8. منابع انسانی Outsourcin
Information System Services

Enterprise Resource Planning (ERP)SAP for Enterprise

SAP for Small Businesses

OpenERP

Customer Relationship Management (CRM)

Custom Software Development
IT Outsourcing


Website Development and Design Services


خدمات سیستم اطلاعاتی

1. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
2. SAP برای سازمانی
3. SAP برای شرکت های کوچک
4. OpenERP
5. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
6. توسعه نرم افزار سفارشی
7. برون سپاری IT
8. خدمات توسعه و طراحی وب سایت


www.aghaez.com

business@aghaez.com

519 476 799 93+