در طرز فکر ثابت، همه چیز به نتیجه گرفتن خلاصه می‌شود. اگر شکست بخورید یا بهترین نباشید، همه چیز هدر رفته است.

💡طرز فکر رشد به مردم اجازه می‌دهد تا برای آنچه انجام می‌دهند، صرف نظر از نتیجۀ آن، ارزش قائل شوند.

آن‌ها با مشکلات مبارزه می‌کنند، برنامه‌های جدیدی می‌ریزند و روی مسائل مهم کار می‌کنند.
شاید درمان سرطان را پیدا نکرده‌اند، اما جست‌وجوی آن‌ها عمیقاً معنادار است.

منبع: کتاب طرز فکر، اثر کارول دوک