✍️نوید الهامی

با توجه به پیاده سازی اکثر ایده های خارجی در ایران (چه ایده هایی که درست پیاده شدند و موفق هم شدند و چه ایده هایی که به دلیل نداشتن تخصص کافی بنیانگذاران و بومی نشدن، فقط اون ایده و مشکل رو بد نام کردند)

من شاهد یک سوال عجیب از سمت کارآفرینان تازه کار هستم و اون هم اینکه از بنده یا دیگر دوستان می پرسن شما ایده ای برای شروع یک استارتاپ دارید یا نه !!!

◀️ ایده یعنی مشکل نه راه حل!

پشت هر ایده یک مشکل خوابیده که شما با حل اون مشکل ایجاد ارزش می کنید. پس وقتی مشکلی وجود نداشته باشه در اصل راه حل شما رویایی بیش نیست.

◀️ نتیجه گیری

هسته مرکزی استارتاپ شما مشکلیه که دارید حل می کنید. اگر مشکلی رو حل نمی کنید پس نه کارآفرین هستید نه یک استارتاپ... به جای گشتن به دنبال ایده، به دنبال رفع یک مشکل واقعی از جامعه باشید که برای حل اون مشکل مردم حاضر باشن به شما پول پرداخت کنن...