صاحب یک آسایشگاه سالمندان در مورد انتظارات مشتریان خود سوالات صحیحی مطرح نمود، او متوجه شد مشتریان محیط را خسته کننده، ایزوله و مملو از حس تنهایی می دانند

او برای تغییر این فضا اقدام به ایجاد بانک، پست خانه، کتابخانه، صندوق های پست، مغازه و آرایشگاه نمود تا محیط شبیه شهر شود.

حتی ساکنین، شهردار و اعضای شورای شهر انتخاب می کردند، این راه حل ابتکاری احساسات منفی افراد را به شدت کاهش داد.

منبع: کتاب غول های بازاریابی،
اثر ران فریدمن