❇️ اینکه شما تحلیلگری را انتخاب کنید که مقدار ریسک پذیری متناسبی با شما داشته باشد ، امر بسیار مهمی است .

🔽 زمانی که شما کم ریسک (https://100tahlil.com/Account/Broker...6-0ab4a3a56f96) باشید باید شخصی را انتخاب کنید که درصد معاملات منجربه سود بالاتری دارد . چرا که از هر 10 پیشنهاد تعداد بیشتری از اونها به سوددهی می رسند . حتی با سود کم !

🔼 اما زمانی که پر ریسک (https://100tahlil.com/Account/Broker...f-fdb4a07b1f1e) باشید ، مقدار سود براش شما اهمیت دارد و اگر در این مسیر چندین بار هم ضرر کنید ، توان تحمل آن را دارید چرا که میدانید با سودهای زیاد ضررها جبران خواهد شد و برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود !