❇️تعداد تراکنش های شبکه بیت کوین در طی تنها چند سال از پیدایش آن رشد فزاینده ای داشته است. این بدین معنی است که نسبت به گذشته، بلاک های بیشتری با تراکنش های جدید تایید نشده پر شده و منتظر تایید و قرار گرفتن در زنجیره بلاک های شبکه بیت‌کوین می مانند.

❇️حتی بسیاری از تراکنش ها در یک بلاک قرار نگرفته و در استخری از تراکنش های شناور الحاق نشده در بلاک ها ( به نام mempool ) قرار می گیرند؛ تنها استخراج کنندگان می توانند تراکنش های مورد نظر خود را از این صف طولانی تراکنش های تایید نشده در یک بلاک الحاق کنند تا با انجام محاسبات بسیاری آن بلاک و تراکنش های داخل آن تایید شوند.

❇️دلیل معطل شدن تراکنش ها چیست؟

کارمزد تراکنش ها به استخراج کنندگان تعلق می گیرد؛ پس طبیعتا، ابتدا تراکنش هایی که کارمزد بالایی دارند توسط استخراج کنندگان در بلاک ها الحاق می شوند.
تراکنش هایی که کارمزد کمتری دارند، توسط تراکنش های با کارمزد بالاتر مغلوب می شوند؛ این تراکنش ها باید همچنان در استخر تراکنش های شناور منتظر بمانند تا شاید در بلاک بعدی قرار بگیرند.
اگر در هنگام تشکیل بلاک بعدی نیز تراکنش هایی با کارمزدهای بالاتر وجود داشته باشند، باز هم این تراکنش ها چاره ای جز انتظار برای بلاک های بعدی نخواهند داشت.