🔸«ما تولیدکننده بالقوه برق در دنیا هستیم و حتی برق را صادر می‌کنیم. این ناکارآمدی سیستم توزیع برق و البته کمبود شدید آب است که باعث این قطعی‌ها می‌شود و مقدار فارم‌ها و ماینرها در کشور آنچنان رقم قابل توجهی نیست که آنها را دارای تاثیر منفی در زمینه تولید برق بدانیم. در مجموع ۴ هزار ماینر در ایران وجود دارد و نزدیک به ۵۰۰ فارم بزرگ که این مزارع هم از نیروگاه‌های زباله‌سوزی و برق صنعتی و برق کشاورزی و... استفاده می‌کنند. البته که امسال به خاطر نرخ ارز و جهش قیمت ارزهای مجازی، مزارع و ماین کردن رشد صعودی داشته ولی بازهم این رشد آنچنان تاثیری روی توزیع انرژی ندارد.»