✅ رویداد کارآفرینی همفکر، هر هفته و در واقع ماهی ۴ بار برگزار می شود. ۳ بار به زبان فارسی و ۱ بار به زبان انگلیسی. به جای “همفکر به زبان انگلیسی” از نام “همتاک” استفاده می کنیم.

✅ برای حضور در همتاک نیازی نیست که مکالمه انگلیسی شما در حد عالی باشد، حتی اگر مهارت مکالمه شما در حد مبتدی بوده و بسیار پر اشکال صحبت می کنید، باز هم همتاک مشتاق حضورتان خواهد بود. مهم این است که از ابتدا تا انتهای برگزاری رویداد به هیچ عنوان فارسی صحبت نکنید. به همان صورتی که می توانید انگلیسی صحبت کنید و یا اینکه به صحبت دیگران گوش دهید. بعد از اتمام همتاک تلاش کنید تا همتاک بعدی گام کوچکی در راستای بهبود مکالمه برداشته و در هر رویداد کمی بهتر از گذشته صحبت کنید.

✅ در صورتی که مکالمه زبان شما در حد عالی است با حضور در همتاک ضمن لذت بردن از مهارتی که دارید، به سایرین در تقویت مکالمه انگلیسی کمک کنید. همتاک علاوه بر آنکه رویدادی برای توسعه ارتباطات و انتقال تجربه در زمینه کارآفرینی است، فرصتی برای توسعه مهارت مکالمه انگلیسی و کمک به یکدیگر در این زمینه است.