🔸پریروز، جناب آقای #سعیدی_کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، بعنوان فردی که مسئولیت رسیدگی به مستضعفان جامعه را دارد در سخنرانی رسمی در دانشگاه تهران حقوقش را ۱۹ میلیون اعلام کرده است.

🔹دیشب دو نفر را برای مناظره آورده بودند گفت و گوی ویژه خبری و مدام با فرمول‌هایشان محاسبه می کردند و ساعتها باهم دعوا می کردند که حقوق کارگران در ایران باید یک میلیون و قریب به دویست هزارتومان باشد یا یک میلیون و هفتصدهزار تومان و کدام برای معیشت کارگران کفاف می‌دهد.

🔸وسط بحث که دعوا بالا گرفت آقای #محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر را آوردند روی خط که بین یک میلیون و دویست یا یک میلیون و هفتصد بگوید برای کارگران کدام به عدالت نزدیکتر است، محجوبی که خودش با کمترین دریافتی از مجلس حداقل طبق ارقام ۹۶ حدود ۳۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرد.

🔹گاهی اوقات فکر می‌کنم مسئولین کشور دارند با ما شوخی می‌کنند و همگی باهم جلوی دوربین مخفی نشسته‌ایم!