در خبرها آمده بود كه بانك مركزی از ابتدای امسال تا ۱۸ ارديبهشت حدود ٦ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار ارز با قیمت ٤٢٠٠ تومانی به وارد كنندگان تخصيص داده است كه عمده اين تخصيص ها در مدت كمتر از يك ماه و بعد از يكسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاده است. حال این که با اختصاص این حجم ارز به واردات چرا قیمت ها سرسام آور بالا رفته است بماند، اما به نظر من همين تك نرخی كردن ارز با وجود حل نشدن نگرانی های سياسی موجب تحريك تقاضا برای وارد كنندگان و کسب سود بیشتر شده است و در نتيجه حجم تقاضا برای ارز بسيار زيادتر از حد معمول شده كه اين خود موجب افزايش دوباره نرخ ارز خواهد شد.

در زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود ، در شهر دهلی نو جمعيت مارهای كبری بسيار زياد شده بود و نگرانی های زيادی برای ساكنين شهر بوجود آورده بود. انگليسي ها در آن زمان اعلام كردند كه هر شهروند هندی كه سر مار كبری را برای آنها بياورد مبلغ قابل توجهی جايزه دریافت خواهد کرد. بعد از مدتی مردم هند براي كسب درآمد بالاتر اقدام به پرورش مار كبری كردند تا با كشتن آنها به پول بيشتری دست پيدا كنند. انگليسی ها كه به اين موضوع پی برده بودند اعلام كردند كه ديگه حاضر نيستند پولی برای سر مارها پرداخت كنند و مردم نيز وقتی اين موضوع را شنيدند بخاطر اينكه پرورش مار برايشان هزينه داشت مارها را در شهر رها كردند در نتيجه جمعيت مارها بعد از انجام طرح بسيار بيشتر از زمان قبل از اجرای طرح گرديد.

این موضوع تبدیل به یک تئوری در مباحث اقتصادی گشت که از اين واقعه با نام Cobra Effect ياد ميكنند. هنگامی كه تلاش برای حل يك مشكل سبب پيدايش مشكل بزرگتری می شود. حال بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست تجربه شده و غلط در حال پیمودن همان مسیری است که دولت اسبق در سال ۹۲ پیمود.